About Our Company

защото така получаваме по прясна и вкусна храна и замърсяваме по-малко природата!

Какво са Късите вериги за доставка на храна?

„ верига за доставки, включваща ограничен брой икономически оператори, ангажирани със сътрудничество, местно икономическо развитие и тесни географски и социални връзки между производители, преработватели и потребители“.

Примери?

Директна доставка от фермер до крайни клиенти; Фермерски пазари; Подпомагано от общността земеделие; Ресторанти от ферма до маса; Хранителни кооперативи ( потребителски кооперации); Онлайн платформа за търговия