Lagsh.org е мобилно приложение, създадено и предоставено от Lagsh.org, при условие че се съгласите с изложените по-долу условия и условия. Моля, уверете се, че сте прочели тези Общи условия, преди да използвате това приложение.

Общи условия

Отговорността за всички рекламодатели и други потребители е да се гарантира, че всичко съдържание (снимки, видео, графика и текстово съдържание), качено за включване в платформата, съответства на съответните закони. Lagsh.org и Lagsh.org не носят отговорност за неправилност или незаконност на публикуваното съдържание.

Рекламодателите и всички потребители гарантират, че техните съдържание не нарушава авторско право, права върху интелектуална собственост или каквито и да било други права на каквато и да било организация или лице. Потребителят или рекламодателят се съгласява да освободи Lagsh.org и Lagsh.org от всякакви задължения, искове и задължения, възникнали или свързани с използването или невъзможността за използване на услугата.

Рекламодателите се съгласяват с това съдържанието им да бъде представено чрез партньорските сайтове на Lagsh.org и Lagsh.org, при същите условия и условия като на Lagsh.org и Lagsh.org.

Авторско право

Рекламодателите ефективно предоставят на Lagsh.org и Lagsh.org вечна, непрекъснатa, безвъзмезднa, неизключителнa лиценз и право да използват, променят, възпроизвеждат, публикуват, адаптират, превеждат, създават производни произведения от и разпространяват или включват такова съдържание в каквато и да било форма, технология или среда, известна или по-късно разработена.

Материалите (включително съдържанието, софтуерът или услугите) на Lagsh.org са собственост на Lagsh.org, неговите афилиирани лица, дъщерни дружества и/или лицензори от трети страни. Всички права върху интелектуална собственост, като авторско право, знаци за услуги, търговски марки, търговски наименования и други различителни марки на Lagsh.org, са собственост на Lagsh.org.

Не е позволено да се копират, публикуват, възпроизвеждат, инсталират, излъчват, съхраняват или разпространяват материали, намерени на Lagsh.org или Lagsh.org, без писмено изрично разрешение.

Безопасност и изображения

Lagsh.org и Lagsh.org запазват правото да променят заглавието на всяко съдържание в приложението за редакционни цели. Lagsh.org и Lagsh.org запазват правото да откажат публикуването на неподходящи изображения или такива, които нарушават правилата на Lagsh.org.

Поверителност

Lagsh.org и Lagsh.org ще събират информация от потребители, купувачи и рекламодатели. Като условие за използването на Lagsh.org всеки потребител и рекламодател се съгласява и упълномощава Lagsh.org и Lagsh.org да събират и използват тази информация. Lagsh.org и Lagsh.org запазват също правото да разкрият информацията на филиалите на компанията и на всеки друг човек за целите на подкрепата, администрирането и поддръжката на Lagsh.org, както и за подобряване на Lagsh.org, например чрез използването на информацията за маркетинг, изследвания, планиране и развитие на продукти.

Бисквитки

Това приложение може да използва бисквитки, което означава, че вашето устройство трябва да е разрешено да приема бисквитки. Файл с бисквитка съдържа информация, като случайно потребителско ID, което сайтът автоматично задава на посетител, за да проследява страниците, които те посещават. Бисквитките не могат да прочетат данни от вашия твърд диск или от други бисквитки от други сайтове. Бисквитките самостоятелно не могат да бъдат използвани, за да се определи самоличността на потребителя.

Отказ от отговорност

Lagsh.org не носят никаква отговорност за използването на Lagsh.org и не носят отговорност за всякакви искове, наранявания, щети или отговорности от какво и да било вид, възникнали, произтичащи от или по какъвто и да било начин свързан с (а) всякакви грешки в Lagsh.org или съдържанието, включително, но не само, типографски грешки и технически грешки, (б) всякакви уебсайтове на трети страни или съдържание, достъпени или извличани директно или непосредствено чрез връзки в Lagsh.org, (в) недостъпността на Lagsh.org, (г) вашето използване на Lagsh.org или съдържанието или (д) вашето използване на каквото и да било оборудване (или софтуер) във връзка с Lagsh.org.